שירותי הנדסה: תיק מוצר שרטוט פטנטים - דביר שירותי הנדסה | דוד אגרנוב

הגשת בקשת פטנט זמנית בארה"ב “Provisional patent application”

חזרה לרשימת המאמרים 

 

לקריאת המאמר ברוסית מאת ד"ר דוד אגרנוב – עורך פטנטים 

 

לעיתים, לממציא אין מספיק זמן על מנת להכין ולהגיש בקשה מסודרת לפטנט, ולמרות זאת הוא נאלץ לחשוף את המצאתו בפני גורמים שונים על מנת לקדם מסחרית את המצאתו. פתרון למצב זה יכול להיות הגשת בקשה זמנית לפטנט בארה"ב.  

ניתן לקרוא על בקשת פטנט זמנית באתר רשמי של משרד הפטנטים האמריקאי בכתובת www.uspto.gov/web/offices/pac/provapp.htm 

 

משרד הפטנטים האמריקאי מאפשר להגיש בקשה זמנית לפטנט החל מה-8.6.95.  

הבקשה הזמנית, להבדיל מבקשה רגילה לפטנט (regular patent application), אינה נבחנת ואינה מתפרסמת, אלא רק מקנה לממציא אישור הגשה אילו מצורף מספר סידורי ותאריך הגשה. 

בקשת פטנט זמנית צריכה לכלול טופס מיוחד ממולא, דף פתיחה עם שם הבקשה, שמות הממציאים וכתובת להתכתבות, פירוט הבקשה, שרטוטים (עם נחוצים) ואישור תשלום אגרה.  

טופס הבקשה ניתן להוריד מהאינטרנט בכתובת www.uspto.gov/web/forms/sb0016.pdf 

 

גובה האגרה משתנה בהתאם לגודל הישות המגישה את הבקשה (small or large entity). 

נכון להיום גובה האגרה 105 US$ עבור אישות קטנה (ממציא פרטי או חברה עם פחות מ-500 עובדים).  

אין צורך לצרף לבקשה הזמנית תביעות (claims) בסוף הפירוט, דבר המקל באופן משמעותי על עריכתה ומאפשר להגישה במהירות. 

יתרון נוסף בהגשת בקשה זמנית, הינו שהמגיש יכול במהלך 12 חודשים מיום הגשתה להחליף את פירוט הבקשה הזמנית לפירוט של בקשה רגילה (complete regular application), כך שהפירוט החדש יכלול תביעות והסבר מלא על ההמצאה המבוססת על החומר שהוגש בעמצאות הבקשה הזמנית. 

תאריך ההגשה של הבקשה הרגילה המחליפה את הבקשה הזמנית, ייחשב כיום תאריך הגשת הבקשה הזמנית, כך שדין קדימה נשאר. 

יש להדגיש כי הממציא אינו מאבד גם אפשרות להגנה בינ"ל, באפשרותו להגיש גם בקשה בינ"ל לפטנט (PCT) במקום או במקביל לבקשת פטנט הרגילה בארה"ב. 

אם לא מוגשת בקשה רגילה או בקשה בינ"ל במהלך 12 חודשים, הבקשה הזמנית מפסיקה להיתקיים כאילו לא הוגשה מעולם. 

למרות קלות ונוחות, יש להתייחס לתוכן של הבקשה הזנית בכובד ראש משום שהוא צריך להסביר את ההמצאה באופן ברור ומקיף כפי שנדרש מהבקשה הרגילה ולכלול את כל הגרסאות המאודפות של ההמצאה preferred embodiments)) אשר נחוצות להבנת ויישום ההמצאה. לעיתים במהלך פיתוח ההמצאה חלים שינויים רבים עד לכדי הבדלים מהותיים בתוצר הסופי. אם השינויים הללו מופעים אחרי הגשת הבקשה הזמנית הם לא תמיד יוכלו לקבל דין קדימה של הבקשה הזמנית. 

מצד שני כדאי לזכור כי הגשת בקשה זמנית יכולה לעזור במגעים עם המשקיע אשר מעונין ביזמות מוגנתעל ידי בקשה לפטנט. 

 

© ד"ר דוד אגרנוב 

2008 

 

♦ האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי. לצורך מיצוי זכויותיך יש להיוועץ בעו"פ ו/או עו"ד.